En algun moment t’has preguntat quina energia és el que impulsa a créixer a les plantes, els arbres i les flors? I d’on prové i com funciona ?

Aquesta força omnipresent en la naturalesa és la generar les onades del mar, la que fa explosionar els volcans, la crea noves muntanyes, la que nodreix de vida al planeta, a les plantes, als animals i als humans. Aquesta força vital es mou, circula, gira i anima amb la seva pulsació a créixer, morir i renéixer constantment.

La vida i el destí de tots els sers vius està íntimament vinculada a aquesta força vital. Els humans estem en interacció constant amb tot el que ens envolta i el Feng Shui ens ofereix la possibilitat d’estudiar i aprendre com funciona aquesta energia.

Al llarg de la història l’home ha utilitzat aquest força per millorar la seva qualitat de vida. El ser humà ha dissenyat rodes de molí impulsades per aigua, preses per crear electricitat, molins de vent, vaixells de vela, plaques solars, motors magnètics,etc. Tots aquests i molts d’altres invents han ajudant a millorar significativament la vida de les persones.

Doncs bé, ara imagina’t poder aprofitar tota aquesta força vital per poder impulsar la teva vida, els teus projectes i aconseguir l’objectiu que et marquis. El Feng Shui estudia com es mou i com es pot aprofitar el flux de chi més beneficiós per tal de millorar el rendiment en tot allò que s’empren ajudant, a la vegada, prendre les decisions més encertades.

La traducció literal de Feng Shui és vent i aigua i aquest tècnica ens ensenya a viure observant les condicions externes del vent i l’aigua de la mateixa manera que un veler ajusta la inclinació de la vela i el timó per poder navegar correctament.

Ser conscients de la nostra connexió amb l’entorn i saber com treure’n el màxim rendiment dels aspectes positius d’aquesta força vital és summament important per tal de realitzar canvis conscients a la nostra vida.

El Feng Shui com a eina

El Feng Shui és una eina molt útil i potent que harmonitza les forces de la naturalesa per fomentar, la salut, les relacions i la prosperitat. Aquesta ciència estudia el relleu i les formes per trobar l’ambient extern ideal per poder portar una vida harmoniosa, sana i abundant.

L’entorn extern juga un paper importantíssim en la vida de tot ser humà. L’ambient exterior de qualsevol construcció té una influència del 70% mentre que l’interior només és un 30%.

Observació de l’entorn

Les muntanyes, els rius i els llacs o bé els edificis, carreteres o piscines contribueixen a relleu exterior feng shuicanalitzar i a moure l’energia vital cap a una espai determinat. Al voltant de qualsevol construcció poden haver-hi influències molt benèfiques i d’altres que no ho són tant.

Mitjançant l’observació de l’entorn es pot valorar la qualitat ambiental externa i interna de qualsevol construcció i determinar de quina manera afecta al benestar físic, emocional i espiritual de qualsevol dels seus ocupants.

Utilitzant els coneixements del Feng Shui en una vivenda o lloc de treball aconseguim crear ambients harmònics i saludables que augmenten la possibilitat de dirigir les nostres vides cap a les fites marcades i aconseguir amb èxit els nostres objectius.

Aquesta disciplina és una de les cinc arts de la metafísica xinesa i ens permet analitzar les energies ambientals dels espais per millorar la vida dels seus habitants.

Una variable important, el temps

El factor temps és una altra influència constant en les nostres vides. Creixement, desenvolupament i canvis estan inherents en el camí de tots els sers humans. Tot està sota la influència temporal, tot el que està vinculat a la vida atravessa cicles i períodes. Per tant és possible que un espai sigui adequat durant un període de temps però després de transcorre aquest període la seva influència deixi de ser benèfica. El Feng Shui ens ajuda a caminar, equilibrar i harmonitzar-nos a través de l’espai i el temps.

Aquesta disciplina es pot aplicar a qualsevol espai habitat però existeixen moments clau on realment és molt recomanable aplicar la tècnica.

  • A l’hora d’escollir un terreny per edificar
  • En el moment de dissenyar una construcció
  • En la búsqueda i selecció d’una nova vivenda o local
  • I en els projectes de reformes i remodelacions