En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre) les dades personals que siguin facilitats a Art27 Feng Shui (www.art27.es) s’incorporaran a un arxiu automatitzat amb nom “mails” propietat de Art27 Feng Shui, quedant sota la seva responsabilitat la protecció dels mateixos. Aquest arxiu tindrà la finalitat de recollir les dades bàsiques per mantenir informat a l’usuari sobre productes i serveis del seu interès.

L’usuari podrà exercir, si ho desitja, el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de dades de caràcter personal que formen part del nostre arxiu. Per a això es dirigirà a nosaltres a la secció de contacte.

A Art27 no ens agrada el spam i per això ens comprometem a no compartir ni cedir part de les dades que ens facilitis a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina. Només ho utilitzarem per enviar-li informació relacionada amb la nostra activitat. En utilitzar els formularis de contacte ens autoritza a enviar-li de forma periòdica informació en forma de newsletter (vostè sempre podrà cancel·lar aquesta subscripció en qualsevol moment utilitzant l’enllaç al peu de la pròpia newsletter).