La medicina de l’hàbitat ens permet recuperar una pràctica que antigament realitzaven els metges, visitar els seus pacients i les seves cases. D’aquesta manera obtenien dos diagnòstics i podien avaluar si el desequilibri físic tenia alguna relació amb l’entorn del pacient.

En els nostres estudis analitzem i avaluem amb altres eines complementaries al Feng Shui, que ens permeten profunditzar i millorar l’equilibri existent entre els espais i les persones. Tres de les eines que utilitzem són les següents:

Geobiologia
La geobiologia és la ciència que estudia la relació i els efectes que les radiacions artificials i telúriques produeixen sobre els processos biològics dels sers vius. La continua exposició a radiacions afecta al nostra organisme, principalment al nostre Sistema Immunològic. Algunes d’aquestes radiacions provenen del cosmos, altres emanen del subsòl de la terra i altres del nostre entorn. (+info)

Geocromoteràpia
La Geocromoteràpia, creada por Marta Povo, és la fusió de la geometria sagrada, el cromatisme i la llum. Aquesta eina s’aplica mitjançant filtres de policarbonat fotosensibles, dissenyats amb proporcions matemàtiques harmòniques. Els diferents arquetips i imatges actuen com a moduladors de freqüències o reprogramadors de codis desordenats en persones o ambients. (+info)

TRE
La teràpia TRE, desenvolupada per Robert Detzler, ens permet netejar i transformar les baixes freqüències dels espais i/o objectes, en ressonadors d’altes freqüències. Amb aquesta tècnica podem, a la vegada, remoure i netejar bloquejos o energies discordants que es troben en el subconscient de les persones.

error: Content is protected !!