La finalitat d’un estudi de Feng Shui es potenciar i harmonitzar les energies de l’habitat per beneficiar als seus ocupants ajudant-los a aconseguir els seus objectius, convertint-se en una eina que permet avançar en la realització personal.

Mitjançant l’anàlisi de la vivenda o negoci, els sol·licitants prenen consciència del gran impacte que exerceix l’entorn i aprenen a explotar al màxim el seu potencial.
Cada consulta es única i exclusiva. En ella s’ensenya com millorar els aspectes favorables i a neutralitzar o evitar els desfavorables.

Els canvis proposats s’adapten al moment i a l’estil de cada persona ja que el Feng Shui no es ni una moda ni una tendència decorativa. Els materials, les formes i els colors tots combinats amb les pautes harmòniques Feng Shui, produeixen efectes que podem utilitzar per millorar qualsevol àrea.

Quan realitzar una estudi?

Millorar la salut, les relacions, els diners o aconseguir una vida més plena i feliç pot ser un motiu per sol·licitar l’ajuda d’un professional en l’art del Feng Shui. Sempre és una bona ocasió per equilibrar i harmonitzar espais, però existeixen moments claus, en la vida de les persones, en les que és molt recomanable sol·licitar un estudi complert.

– Els trasllats, tant  en particulars com en empreses. La nova distribució, els colors, la llum i la funció de cada espai són varis aspectes que es tenen en compte en un estudi Feng Shui.

– Abans de comprar o llogar una vivenda, analitzem els punts favorables i els desfavorables. En el cas d’espais compartits es pot realitzar l’estudi en una àrea o zona determinada.

– A la hora de seleccionar un local comercial, despatx, o nau industrial per empedre un negoci. Les característiques del local ajuden a enfocar els negocis cap a l’èxit o cap al fracàs. Un estudi de Feng Shui és altament recomanable en aquest punt.

– En la projecció d’una Vivenda d’obra nova. La guia i l’assessorament d’un Consultor de Feng Shui aporta molts punts importants que s’han de tenir en compte en el desenvolupament del nou projecte. El millor estudi de Feng Shui és el que es realitza des de l’inici d’una nova construcció.

– Abans d’una reforma, canvi d’imatge o decoració interior. Es poden aconseguir resultats altament satisfactoris utilitzant les pautes del Feng Shui. Tenim en compte les necessitats i inquietuds dels clients per transformar els ambients en espais harmònics i funcionals, on l’energia flueix de forma favorable.

A qui ens dirigim

Feng Shui per empreses: Treballar en un espai equilibrat i harmònic augmenta la creativitat, el rendiment i la productivitat. Disposar d’un bon Feng Shui a l’empresa pot beneficiar en mots aspectes: millorar les relacions internes, augmentar la col·laboració, focalitza els objectius empresarials i ajudar a la seva materialització.

Feng Shui per els comerços:
Crear ambients agradables amb una bona presència i una bona distribució, és clau per tots els negocis. Amb el Feng Shui podem aconseguir crear ambients càlids i confortables que ajuden de forma natural a la venta de productes i/o serveis.

Feng Shui per els domicilis particulars:  Amb un estudi de Feng Shui es poden aconseguir múltiples objectius. Millorar el descans, augmentar els ingressos, millorar les relacions en el treball o amb la família, desenvolupar una ment més creativa, etc. Però sobretot adquirir autoconeixement a través de la lectura de l’espai i aprendre a utilitzar aquesta tècnica per aconseguir els objectius personals.