El Feng Shui analitza la qualitat de chi o qi ambiental. El chi és l’energia que està present en tot el que ens envolta, és l’aliment i la nutrició de tot el que està viu. Aquesta energia vital no és estàtica ja que té el seu moviment i els seus cicles. Un dia està compost per 24 hores i el chi al llarg del dia es va transformant amb el pas del temps. El mateix passa amb els mesos i els anys.

Les actualitzacions anuals serveixen per identificar en quines àrees de la seva vivenda o negoci estarà del chi anual més beneficiós per nodrir-se de benestar personal o per disfrutar d’una bona salut comercial en el seu negoci.

Les revisions anuals són altament recomanables perquè l’ajudaran a recol·locar-se dins del seu propi espai vital o lloc de treball per tal de transcórrer, l’any en curs, amb més facilitat, aprofitant les influencies de les àrees positives i saber com i quan protegir la seva salut física i econòmica de les energies negatives.

En el cas de voler portar a terme alguna millora o reforma de l’espai, l’informe de la revisió anual, també li donarà indicacions sobre quines àrees o sectors no són convenients de modificar durant l’any en curs o bé quin és el moment més adequat per fer les obres.

 

Opció 1 – Actualització anual

Aquest servei està dirigit a totes les persones que ja són clients de l’estudi Art 27, perquè ja disposem de la informació de la seva propietat. L’actualització anual li servirà per recol·locar-se i orientar-se de la millor manera per afrontar el nou any i la seva energia. La consulta es pot portar a terme in situ o bé a distància i s’entregarà un informe detallat amb l’anàlisi realitzat.

Demanar Pressupost

 

Opció 2 – Estudi Feng Shui anual

També és possible realitzar aquest servei a tots els nous clients que desitgen un estudi de la seva propietat per aprofitar les millors influències anuals. La visita es portarà a terme in situ per poder oferir el millor servei.

Visita presencial. Recorregut i anàlisi del domicili. Al llarg d’aquesta visita s’observa i es pregunten diferents qüestions com per exemple l’ús i la freqüència de cada estança.
La durada de la visita d’una propietat varia segons les seves dimensions i les demandes de cada client. Una visita estàndard la durada aproximada és de dues hores.

Anàlisi propietat. En el despatx, amb totes les dades recollides s’analitza cada cas en particular. Es redacta un informe amb totes les observacions, recomanacions i modificacions proposades. En el document que s’entrega s’especifiquen els efectes que tindran al llarg de l’any la utilització de cada espai.

Entrega informe. S’entregarà l’informe per mail i es respondran tots els dubtes i preguntes que sorgeixin.

 

Demanar Pressupost

Què es necessita per fer una actualització anual:

1. Plànol de la propietat
2. Dates de naixement dels ocupants
3. Data construcció, si es té.

 

Testimonis particulars                 Estudis On line                    Cursos                        Pressupost

error: Content is protected !!