Crear ambients agradables, amb bona presència i una bona distribució, és una peça clau per tots els negocis.

Amb el Feng Shui podem aconseguir crear ambients càlids i confortables que ajuden de forma natural al benestar general i la venta de productes i serveis.

Equilibrar i harmonitzar els espais comercials beneficia econòmicament a les empreses però sobretot ajuda a crear un bon ambient laboral.

Disposar d’un bon Feng Shui en un negoci aporta un gran ventall de beneficis: millorar les relacions internes i externes, aconseguir nous contactes i noves col·laboracions, augmentar la creativitat, el rendiment i la productivitat.

Per portar a terme un anàlisis d’una propietat comercial, es realitza una visita al local i es recull informació del sector empresarial del negoci, tipus de clients, objectius i aspiracions.

Al finalitzar l’estudi el client obtindrà consells pràctics per millorar l’ambient laboral del negoci, aconseguint així focalitzar i materialitzar les fites empresarials marcades.

L’estudi de Feng Shui d’una propietat comercial es porta a terme mitjançant l’anàlisi de diferents fórmules i sistemes:

San He
San Duan
Iuan Kong (Da Gua i Les Estrelles Voladores)
Ba Zhai (les vuit mansions)
El BaZi (Els quatre pilars del Destí)
ZeRi – Selecció de dates
Shui Fa (mètodes de agua)

 

Opcions i descripció consulta de Feng Shui

 

OPCIÓ 1: estudi presencial amb informe

Visita presencial. Recorregut i anàlisi del local. Al llarg d’aquesta visita s’observa i es pregunten diferents qüestions com per exemple l’ús i la freqüència de cada espai. Es realitza un test de geobiologia per determinar si existeixen geopaties terrestres alteradores.
La durada de la visita varia segons les seves dimensions i les demandes de cada client. Una visita estàndard la durada aproximada és de dues hores.

Anàlisi propietat. En el despatx, amb totes les dades recollides s’analitza cada cas en particular. Es redacta un informe amb totes les observacions, recomanacions i modificacions proposades. En el document que s’entrega s’especifiquen els efectes que tindran a curt i a llarg termini la utilització de cada espai del negoci.

Aquest anàlisi serà vàlid durant el període vuit, que és l’actual, i els seus efectes seran vigents fins l’any 2024

Entrega informe. S’entregarà l’informe per mail i es respondran tots els dubtes i preguntes que sorgeixin. Es realitzarà una segona visita per concretar i complementar les explicacions.

Seguiment. Un cop entregat l’informe es farà un seguiment de l’evolució dels canvis realitzats.

Demanar Pressupost
 

OPCIÓ 2 : estudi presencial sense informe

Aquesta és una opció més econòmica que l’anterior. En aquest cas es porta a terme la visita i l’anàlisi de la propietat comercial al igual que en la opció1 però en aquest cas s’entrega un resum amb els canvis proposats. Un cop lliurat el document es responen els dubtes i qüestions que poden sorgir.

Demanar Pressupost

 

Què es necessita per fer un Estudi de Feng Shui:

 

1. Plànol de la propietat a escala
2. Dates de naixement dels propietaris del negoci
3. Data construcció, si es té.
4. Objectius de la consulta

 

Testimonis particulars                 Estudis On line                    Cursos                        Pressupost

error: Content is protected !!