Busques un nou local pel teu negoci o una nova residència personal?

Sabies que el Feng Shui et pot ajudar a trobar el millor immoble comercial o la residència més adequada per la teva família?

Escollir un nou emplaçament pot impulsar-te cap a l’èxit o bé cap al fracàs. És una decisió que no s’hauria de prendre a la lleugera. Analitzant  el Feng Shui interior i l’exterior de qualsevol edifici en tant per cents (%) l’exterior té una importància del 70% i l’interior només és un 30%. Per tant saber llegir les formes de l’entorn és un aspecte de vital importància on el Feng Shui es converteix en una eina molt útil que ens aporta aquests coneixements i  ens permet analitzar correctament l’entorn exterior, per poder prendre la decisió més encertada.

A l’hora d’escollir una nova propietat el Feng Shui ens permet:

– Concentrar la recerca en àrees determinades
– Seleccionar un immoble que ofereixi noves oportunitats
– Trobar una propietat amb un bon recolzament
– Escollir una orientació favorable
– Concentrar la recerca en algunes plantes determinades dels edificis
– Seleccionar una bona data per fer el trasllat
– Marcar un dia favorable per la festa d’inauguració

Comptar amb l’ajuda d’un professional de Feng Shui facilitat la tasca de trobar l’emplaçament més adequat.

Demanar pressupost

T’ajudem a escollir una propietat ( a distància / on- line)

Gràcies a les noves tecnologies podem oferir aquest servei on-line. Només ens has de facilitat el següent:

– Plànol de la superfície a escala
– Lectura graus orientació de la propietat amb de la brúixola
– Fotos interiors i exteriors (molt importants)
– Vídeo interior i exterior de la propietat (molt útil per realitzar un bon anàlisi.
– Dates de naixement dels ocupants o socis treballadors
– Data construcció de l’edifici

Demanar pressupost

 

 

Testimonis particulars                 Estudis On line                    Cursos                  Pressupost

error: Content is protected !!