Què és el Home Staging?

El Home Staging és una tècnica de marketing aplicada als espais per aconseguir llogar o vendre més ràpidament. Es tradueix com a “Posta en escena” i la seva finalitat és crear un ambient agradable i acollidor per fer més atractiu un immoble. Aplicant Home Staging s’aconsegueix atraure més visites a l’immoble, augmentar el valor de la propietat en el mercat i escorçar els temps en el procés de la venda o el lloguer.

Art 27 aporta un plus al Home Staging aplicant Feng Shui en els projectes. Harmonitzem els espais i creem atmosferes adequades per aconseguir una bona primera impressió de l’immoble i despertar el desig dels visitants a romandre-hi més temps.

 

 

 

 

 

Serveis Home Staging + Feng Shui

Home Staging Bàsic
Entrevista telefònica
Visita presencial 2-3h
Fotografies de l'estat actual
Assessorament verbal de les millores a realitzar
Recolzament seguiment
 
 
*El client és el que s'encarrega de realitzar les millores i les compres necessàries
Home Staging Informe
Entrevista telefònica
Visita presencial 2 h
Fotografies de l'estat actual
Assessorament verbal de les millores a realitzar
Informe escrit
Recolzament seguiment
 
*El client és el que s'encarrega de realitzar les millores i les compres necessàries
Home Staging Acció conjunta
Entrevista telefònica
Intervenció vivienda 1 dia
Fotografies estat actual
Coordinació diferents actuacions
Re-distribució de l'espai
Re-col·locació dels mobles
Re-decorar amb els elements existents
*El client és el que s'encarrega de fer les compres necessàries.
Home Staging Fotografia
Realitizar els últims retocs a l'espai
Reportatge fotogràfic professional
 
Home Staging Reformes
Pressupostos
Seleccionar i coordinar industrials
Supervisar obres
Home Staging Compres
Seleccionar i comprar els nous elements de decoració
 
 
error: Content is protected !!