Serveis presencials

Oferim diferents modalitats d’estudis presencials, completament personalitzats per cada espai

Estudi complert
Entrevista telefònica
Visites presencials
Anàlisi de la carta natal de l'espai
Estudi Geobiologia
Informe Escrit
Recolzament seguiment
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega el plànol de l'espai.
Col·laboració Arquitecte
Entrevista telefònica
Visites presencials
Anàlisi de la carta natal de l'espai
Estudi Geobiologia
Reunions Arquitecte / Interiorista
Informe Escrit
Recolzament seguiment projecte
 
* Per realitzar aquest estudi el client o arquitecte entrega el plànol de l'espai.
Bon emplaçament
Entrevista telefònica
Pautes prèvies a la selecció
Recepció fotos i anàlisi
Visitar in situ els espais més favorables per construir una casa, escollir un bon local comercial o una nova vivenda
 
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega fotos i vídeo de l'entorn exterior i interior
 
Estudi decoració
Entrevista telefònica
Una visita presencial
Anàlisi carta natal del espai
Anotacions decoració sobre el plano
Reunió botiga decoració (opcional)
 
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega el plànol de l'espai

Online – Skype / despatx

També oferim l’opció de realitzar l’estudi o la consulta de Feng Shui per skype o presencialment en el despatx

Estudi online - Skype
Entrevista telefònica
Recepció de fotos i vídeo
Lectura graus orientació brúixola
Anàlisis carta natal de l'espai
Informe Escrit
Recolzament seguiment
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega el plànol de l'espai fotos i vídeo de l'entorn exterior i interior. Per fer una lectura dels graus d'orientació enviem vídeo tutorial
Projecte col·laboració Arquitectura / Interiorisme
Entrevista telefònica
Recepció de fotos i vídeo
Lectura graus orientació brúixola
Anàlisis de la carta natal de l'espai
Reunions arquitecte / Interiorista
Informe Escrit
Recolzament i seguiment del projecte
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega el plànol de l'espai fotos i vídeo de l'entorn exterior i interior. Per fer una lectura dels graus d'orientació enviem vídeo tutorial
Selecció local, vivenda o terreny
Entrevista telefònica
Pautes prèvies a la selecció
Recepció fotos, vídeos i anàlisis
Lectura graus orientació brúixola
 
 
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega fotos i vídeo de l'entorn exterior i interior. Per fer una lectura dels graus d'orientació enviem vídeo tutorial
Estudi decoració
Entrevista telefònica
Anàlisis carta natal de l'espai
Anotacions decoració sobre el plànol
Lectura graus orientació brúixola
 
 
 
 
* Per realitzar aquest estudi el client entrega el plànol de l'espai, fotos i vídeo de l'entorn exterior i interior. Per fer la lectura del graus d'orientació enviem un vídeo tutorial

 

Altres serveis harmonitzadors de l’entorn

Geocromoteràpia aplicada a l'hàbitat
Neteges amb el sistema TRE