Mitjançant la tècnica del Feng Shui es pot analitzar qualsevol espai vital tant si és arrendat com de propietat. L’energia present en una casa o en un apartament pot ajudar a equilibrar diferents àrees de la vida o aconseguir objectius personals com ara millorar la qualitat de les relacions familiars, la de la parella o la dels amics, augmentar la prosperitat, estimular la vitalitat i aconseguir un bon descans per afavorir millorar la salut.

Més enllà de la motivació personal i dels pensaments optimistes, l’ambient vital desenvolupa un paper clau que ens proporciona l’impuls necessari per afrontar els reptes, superar els obstacles i aconseguir les nostres fites.

 

 

 

L’estudi de Feng Shui d’una vivenda es porta a terme mitjançant l’anàlisi de diferents fórmules i sistemes:

San He
San Yuan
Xuan Kong ( Da Gua i les estrelles voladores)
Ba Zhai ( Les vuit mansions)
BaZi (Selecció de dates)
Mètodes de l’aigua

 

Opcions i descripció consulta de Feng Shui

 

OPCIÓ 1: estudi presencial amb informe

Visita presencial. Recorregut i anàlisi del domicili. Al llarg d’aquesta visita s’observa i es pregunten diferents qüestions com per exemple l’ús i la freqüència de cada estança. Es realitza un test de geobiologia per determinar si existeixen geopaties terrestres alteradores.

La durada de la visita d’una propietat varia segons les seves dimensions i les demandes de cada client. Una visita estàndard la durada aproximada és de dues hores.

Anàlisi propietat. En el despatx, amb totes les dades recollides s’analitza cada cas en particular. Es redacta un informe amb totes les observacions, recomanacions i modificacions proposades. En el document que s’entrega s’especifiquen els efectes que tindran a curt i a llarg termini la utilització de cada espai de la vivenda.

Aquest anàlisi serà vàlid durant el període vuit, que és l’actual, i els seus efectes seran vigents fins l’any 2024

Entrega informe. S’entregarà l’informe per mail i es respondran tots els dubtes i preguntes que sorgeixin. En els casos necessaris es realitzarà una segona visita per concretar i complementar les explicacions.

Seguiment. Un cop entregat l’informe es farà un seguiment de l’evolució dels canvis i de l’estat dels seus ocupants.

Demanar Pressupost

 

OPCIÓ 2 : estudi presencial sense informe

Aquesta és una opció més econòmica que l’anterior. En aquest cas es porta a terme la visita i l’anàlisi de la propietat al igual que en la opció1 però en aquest cas s’entrega un resum amb els canvis proposats. Un cop lliurat el document es responen els dubtes i qüestions que poden sorgir.

Demanar Pressupost

 

Què es necessita per fer un Estudi de Feng Shui:

 

  1. Plànol de la propietat a escala
  2. Dates de naixement dels ocupants
  3. Data construcció, si es té.
  4. Objectius de la consulta

 

Testimonis particulars                 Estudis On line                    Cursos                        Pressupost

 

 

error: Content is protected !!